Strona główna

Strona główna

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. Cookies.

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej (w tym sklepu internetowego), fukncjonującej pod adresem zensof.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ZENSOF Spółka z o.o. ul. Katarzyńska 63, Gruszczyn, 62-006 Kobylncia, KRS nr 0000602405, NIP 7773257348

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to biuro@zensof.pl

4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a. Prowadzenie newslettera

b. Prezentacja oferty lub informacji

c. Założenie konta użytkownika

d. Realizacja zamówienia (w tym przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów)

e. Prowadzenie systemu komentarzy

f. Obsługa zapytań przez formularz

g. Obsługa reklamacji lub zwrotów

Podejmujemy środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez przepisy o ochoronie danych osobowych, jesteśmy zatem w stanie zagwarantować poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Do jednego z kluczowych elementów ochrony danych osobowych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywana przez naw do przetwarzania danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

II. Twoje prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@zensof.pl

Gdyby realizacjia któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw stała w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych, Operator ma możliwość odmówić jego realizacji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

III. Inne podmioty

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk – serwis hostingowy, przechowujące dane na serwerach,

2. UAB „MailerLite” Paupio str. 46 Vilnius, Republic of Lithuania LT100007448516. – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,

3. w przypadku dostaw bezpośrednich od producentów – przekazujemy im dane niezbędne do realizacji dostaw, tj. Imię, Nazwisko, nr telefonu oraz adres dostawy.

IV. Przekazanie informacji

1 .Konto Indywidualne. Do założenia konta niezbędne jest podanie nam swoich podstawowych danych, jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie indywidualnym jest wykonanie usługi Konta Indywidualnego, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu.

Twoje dane osobowe zawarte w Koncie Indywidualnym są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania usługi o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz usunąć konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy.

2 .Składanie zamówienia. Składając zamówienie, podajesz swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możliwe jest podanie dodatkowych informacji, jak np. Numer NIP, jeśli zakup dokonowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu.

3. Faktury. Jeżeli do zamówienia wystawiona zostanie faktura, Twoje dane będą przetwarzane w celu prawidłowego jej wystawienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wystawione faktury będą w sposób naturalny przetwarzane w ramach prowadzonej dokumentacji księgowej przez minimalny czas wymagany przez przepisy prawa.

4. Zwroty i reklamacje. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość – przekazujesz nam swoje dane poprzez formularz odstąpienia od umowy lub formularz reklamacyjny – podstawą prawną w tym przypadku jest wypełnienie obowiązku prawnego związanego z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane.

5 .Newsletter. Za pośrednictwem Serwisu możesz zapisać się do newslettera, zawierającego informacje o naszych nowościach, promocjach i produktach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię oraz adres e-mail.

W przypadku wysyłki newslettera podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą otrzymaliśmy w momencie zapisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego, wykorzystywanego do wysyłki newslettera.

6. Formularz kontaktowy

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

V. Techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

VI. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) realizacji celów określonych powyżej w części "Techniki marketingowe";

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: