Strona główna

Strona główna

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.zensof.pl zwanego dalej Sklepem oraz prawa i obowiązki osób będących użytkownikami strony internetowej Sklepu zwanych dalej Klientami, na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sklep internetowy zensof.pl, dostępny pod adresem www.zensof.pl, prowadzony jest przez Zensof Sp. z o. o., zarejestrowaną pod numerem NIP: 7773257348, Regon: 363270586. Siedziba firmy: 62-006 Gruszczyn ul. Katarzyńska 63.

 3. Wszelki kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest drogą mailową na adres biuro@zensof.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 818 7470 od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 8-16 oraz w soboty od godziny 7-13.

 4. Firma Zensof Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepie stacjonarnym oraz poprzez Sklep internetowy. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie lub przez stronę www.zensof.pl

§1 Definicje:

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konto Indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta o rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu

Sprzedawca - Zensof Sp. z o. o., zarejestrowana pod numerem NIP: 7773257348, Regon: 363270586 z siedzibą pod adresem: 62-006 Gruszczyn ul. Katarzyńska 63.

Towar – produkt każdorazowo przedstawiany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w celu jego sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.

Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości i promocji w Sklepie, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę popprzed podanie swojego adresu e-mail w polu "Newsletter"na stronie internetowej Sklepu

§2 Postanowienia ogólne:

 1. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik "Regulamin Sklepu" umieszczony na stronie Sklepu internetowego.

 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.

 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3 Zasady składania zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienie można składać dodając produkt "do koszyka", a następnie wypełniając formularz zamówieniowy lub wysyłając maila na adres hurtownia@zensof.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 818 7470.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dniu powszednie po godzinie 14, w soboty, niedziele oraz święta – są realizowane w przeciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

 4. Realizując zamówienie klient może zalogować się do Konta Indywidualnego lub realizować zamówienie bez rejestracji.

 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych ( po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

  1. wybrania Towarów spośród prezentowanych na stronie Sklepu

  2. określenia ilości zamawianych Towarów

  3. dodania zamawianych Towarów do koszyka

  4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy

  5. podania danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży

  6. kliknięcia przycisku "kupuję i płacę"

  7. potwierdzenia zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu

 2. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość email na podany przez Klienta adres e-mail w celu:

  1. zaakceptowania zamówienia – w takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia

  2. odmowy przyjęcia zamówienia – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży

  3. propozycji zmian tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja oferty przez Klienta

 3. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 ppkt c niniejszego paragrafu mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak Towaru w magazynie lub u dostawcy Sklepu, zmiana właściwości Towaru, itp.

 4. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 ppkt c niniejszego paragrafu jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 5. Kupujący jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść Umowy Sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Klient prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu tejże umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów znajdujących się na stronach Sklepu. Wycofanie Towarów ze sprzedaży nie odnosi jednak żadnego skutku w stosunku do już zawartych Umów Sprzedaży.

 9. Sprzedający wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dokładne dane Klienta.

§4 Konto indywidualne

 1. W celu utworzenia Konta Indywidualnego, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu.

 2. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Moje konto”, następnie „Zaloguj się” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”

 3. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres –email oraz hasło.

 4. Warunkiem utworzenia Konta Indywidualnego jest akceptacja Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta Indywidualnego w Sklepie. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Indywidualnego, zaś Klient uzyskuje dostęp do Konta Indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§5 Dostawa

 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca oddalonego maksymalnie o 30km od siedziby Sprzedającego za odpowiednią opłatą zgodnie z cennikiem dostawy określonym na stronie internetowej.

  W przypadku większej odległości między siedzibą Sprzedającego a miejscem dostawy możliwy jest jedynie odbiór osobisty Towarów.

 2. Towary dostarczane są w terminie do 5 dni roboczych.

 3. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się przy ul. Katarzyńskiej 63, Gruszczyn 62-006.

§6 Ceny i Płatności

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od odległości od siedziby przedsiębiorstwa.

 3. W przypadku Towarów, których nie ma na stanie magazynowym podana cena jest orientacyjna i może się zmienić w zależności od aktualnej oferty producenta.

 4. Cena Towaru na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia, wskazanego w paragrafie 3, punkcie 7 ust a. Cena ta nie zmieni się w zależności od wprowadzonych na stronie Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 5. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą;

  2. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym DotPay, obsługiwanym przez firmę Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przed dostawą;

  3. w sklepie Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego;

  4. w przypadku towarów, dla których realizowana jest przez Sprzedającego usługa dostawy możliwa jest płatność u kierowcy – gotówką lub kartą – płatności kartami obsługuje firma First Data Polska z siedzibą w Warszawie;

 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w punkcie 5, ust. a. niniejszego paragrafu, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt na stronie internetowej Sklepu, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy

 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w punkcie 5 ustępie b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu DotPay potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia, o którym mowa w paragrafie 3, pkt. 7, ust. A.

 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w punkcie 5 ust c niniejszego paragrafu, brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w punkcie 5, ust d niniejszego paragrafu, brak odbioru towaru powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę i obciążenie klienta kosztami dostawy, jeśli takowe wystąpiły.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem Cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§7 Reklamacje i odstąpienia od umowy

 1. Sklep, wobec Klienta będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 2. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient może wysłać w formie pisma na adres korespondencyjny: Zensof Sp. z o. o., NIP: 7773257348; 62-006 Gruszczyn ul. Katarzyńska 63 lub na adres e-mail biuro@zensof.pl

 3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie również dokumentację fotograficzną.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną, o czym Klient będzie poinformowany.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma naprawiony bądź wymieniony produkt lub zwrot pieniędzy.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zgodnie z Ustawą Sprzedający zwraca Klientowi koszty Towaru za wyjątkiem kosztów doręczenia zamówionego Towaru. Jednocześnie Sklep informuje o konieczności poniesienia przez Klienta wszystkich bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia chrakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Newsletter

 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie droga elektroniczną następujące usługi na rzecz klientów:

  1. Usługę Newsletter

  2. Usługę Konta indywidualnego

 2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez uzupełnienie danych w polu "Newsletter"na stronie Sklepu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczenia Newslettera).

 3. Newsletter jest świadczony nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisać się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w formie wysłania stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.

 4. Usługa Konta Indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnianiu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.

 5. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w niniejszym paragrafie ust. 1. W takim przypadku umowa o świadczenie usługi Newslettera bądź usługi Konta Indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta Indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020

 2. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.